Tag Archive for: risk management

Climate stress testing is essential to assess your sensitivity to climate risk. At Probability, we recently started building a framework to do this. What are some of the challenges we encountered? A column by Emre Erkan & Svetlana Borovkova

Met oog op de komst van DORA heeft DNB een nieuwe Good Practice Informatiebeveiliging uitgebracht. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en waar kan je op letten?

Datakwaliteit in de Wtp: verder uitdiepen van de risico-inventarisatie en -beoordelingsfase van het Kader Datakwaliteit voor pensioenfondsen.

Hoe ziet je renterisico eruit in 2024? Welke schokken kunnen er voorkomen en hoe kan je daar als financiële instelling mee om gaan? Een column door Rens Borsje.

2024 promises to be an interesting year, especially for risk professionals. What are the main issues that will keep Chief Risk Officers of financial institutions awake at night?

Nut van brutorisico’s bij awareness voor risicomanagement. Een column van Renze Munnik.

Financiële en niet-financiële risico’s voor pensioenfondsen nemen toe als gevolg van de afnemende biodiversiteit, het veranderende klimaat en de huidige sociale verhoudingen. Het is ook geen nieuws meer dat de regulering van ESG-risico’s steeds meer vorm krijgt en de verwachtingen van de maatschappij rondom maatschappelijk verantwoord beleggen steeds groter en specifieker worden.

Financiële en niet-financiële risico’s voor pensioenfondsen nemen toe als gevolg van de afnemende biodiversiteit, het veranderende klimaat en de huidige sociale verhoudingen. Het is ook geen nieuws meer dat de regulering van ESG-risico’s steeds meer vorm krijgt en de verwachtingen van de maatschappij rondom maatschappelijk verantwoord beleggen steeds groter en specifieker worden.

Risicobeheer bij de transitie naar WTP en de rol van de sleutelfunctie daarbij.

What’s the role of the risk manager? Criteria for setting up risk management within the organization by Renze Munnik.