Tag Archive for: Renze Munnik

Nut van brutorisico’s bij awareness voor risicomanagement. Een column van Renze Munnik.

What’s the role of the risk manager? Criteria for setting up risk management within the organization by Renze Munnik.

Criteria for deciding to staff risk management internally or externally, and one or more persons. Renze Munnik’s column provides an overview of pros and cons for each option.

Om risico’s te kunnen beheersen, moet je het eerst eens worden over wat je precies onder risico’s verstaat. En vervolgens moeten de risico’s worden ingeschat. Hoe groot is het risico eigenlijk? Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? En hoe groot is de ellende als het zich daadwerkelijk voordoet? Renze Munnik schrijft hierover in zijn column bij Financial Investigator.

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel onderwerp. De focus ligt op het zichtbaar maken en beheersen. Maar leggen we de focus daarbij wel goed? Moeten we niet juist meer aandacht geven aan welk gedrag we wel wensen? Renze Munnik schrijft hierover in zijn column bij Financial Investigator.

In this column for the Financial Investigator, Renze Munnik describes that a good reputation as a colleague and risk manager is an essential co-cause of effectiveness.

Renze Munnik’s column in the Financial Investigator is about intrinsic risk management, the free market, and government interventions in the financial sector.

Renze Munnik’s column in the Financial Investigator is about consistency within MVO (CSR), and how far organizations should look back in the chain for investment considerations.

Renze Munnik’s column in the Financial Investigator is about waiting in the pension sector, indexing, interests, and the new pension scheme.

Renze Munnik’s column in the Financial Investigator is about the rise of cyber risk and the urgency to take precautionary measures.