Tag Archive for: Rens Borsje

Hoe ziet je renterisico eruit in 2024? Welke schokken kunnen er voorkomen en hoe kan je daar als financiële instelling mee om gaan? Een column door Rens Borsje.

Amba Zeggen and Rens Borsje’s column in the Financial Investigator is about mortgage scenarios, including the low-interest rates, developments in the housing market, and effects on the portfolio.