Tag Archive for: Rens Borsje

Hoe ziet je renterisico eruit in 2024? Welke schokken kunnen er voorkomen en hoe kan je daar als financiële instelling mee om gaan? Een column door Rens Borsje.