Tag Archive for: Pensions

De transitie naar de Wtp is een complexe route met veel keuzemogelijkheden, maar hoe bepaal je als pensioenfonds of het evenwichtig is?

Evenwichtigheid is een belangrijk thema bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Hoe formuleer je de definitie, doelstellingen en maatstaven die bij evenwichtigheid horen?

Toen jaren geleden de roep om een nieuw pensioenstelsel begon, had men daar een specifiek doel bij. En in de loop van de jaren dat de discussie omtrent het stelsel liep is dat doel nog wat veranderd. En nu we een nieuw stelsel hebben: adresseert dit nieuwe stelsel nu de doelstellingen die men voor ogen had? Dit is de vraag waar de column van Maurits van den Oever en Ronald Sijsenaar over gaat.

Datakwaliteit in de Wtp: verder uitdiepen van de risico-inventarisatie en -beoordelingsfase van het Kader Datakwaliteit voor pensioenfondsen.

De opzet van de Wtp project governance. Een column van Ronald Sijsenaar.

Toen jaren geleden de roep om een nieuw pensioenstelsel begon, had men daar een specifiek doel bij. En in de loop van de jaren dat de discussie omtrent het stelsel liep is dat doel nog wat veranderd. En nu we een nieuw stelsel hebben: adresseert dit nieuwe stelsel nu de doelstellingen die men voor ogen had? Dit is de vraag waar de column van Maurits van den Oever en Ronald Sijsenaar over gaat.

Afstemming sleutelfuncties bij de transitie naar WTP. Column van Ronald Sijsenaar.

Risicobeheer bij de transitie naar WTP en de rol van de sleutelfunctie daarbij.

6 things to arrange for pension funds in order to manage their (outsourced) IT, a column by Edward Roozenburg.

How to keep your internal control framework lean. Some tips are provided in Edward Roozenburg’s column.