Het pensioenakkoord: Wat komt er op de bestuurstafel?

By Muhittin Elvan, Pim Poppe & Corné Reniers / October 2020

Over het nieuwe pensioenstelsel is in de woorden van Minister Koolmees tien jaar gepraat en tien jaar onderhandeld. Daarna is nog een jaar gespendeerd aan de uitwerking. Met de instemming van de FNV afgelopen 4 juli hebben het kabinet en sociale partners definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Het pensioenakkoord is voor vrijwel elk pensioenfonds een dwingende opdracht een materiële verandering te bewerkstelligen. Veel zal nog moeten worden ingevuld door de wetgever, toch kan een aantal contouren van een implementatieplan nu al worden geschetst en kan voorspeld worden wat naar verwachting op de bestuurstafel zal komen. Dat doen we in dit paper.