Wat is de rol van de sleutelfunctiehouder risicobeheer in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

Wat is de rol van de sleutelfunctiehouder risicobeheer in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel