Probability B.V. , gevestigd aan de Zoutmanstraat 33, 2806 XB Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

web: probability.nl
adres: Zoutmanstraat 33, 2806 XB Gouda
tel: +06 1988 3471

Pim Poppe is de Functionaris Gegevensbescherming van Probability B.V. Hij is te bereiken via info@probability.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Probability B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld de inschrijving voor onze nieuwsbrief). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 15 augustus 2018. Dit houdt in dat:

  • deze site Google Analytics cookies gebruikt;
  • Probability B.V. een bewerkersovereenkomst met Google heeft afgesloten;
  • het laatste octet (3 cijfers) van het IP-adres is gemaskeerd;
  • er geen gegevens worden gedeeld met Google;
  • er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Probability B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Probability B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Probability B.V.) tussen zit.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Probability B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Probability B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN


Probability B.V. maakt op deze site gebruik van functionele cookies. Verder maken wij gebruik van Google Analytics die op haar beurt gebruik maakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Afkomstig van Soort Doel Bewaartermijn Naam
WordPress Functioneel WordPress plaatst deze cookie wanneer je de inlogpagina hebt bekeken en of de browser is ingesteld om cookies te accepteren of om af te wijzen. Sessie wordpress_test_cookie
WordPress Functioneel Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site. max 1 jaar wp-settings, wp-settings-time, wp-saving-post

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken.

Opt-out: Wilt u liever Google Analytics helemaal blokkeren? Het is mogelijk om een Opt-out Add-on te downloaden voor Google Analytics. Met deze Add-on telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken voor alle websites die Google Analytics gebruiken. U kunt deze hier downloaden.

Doel Bewaartermijn Naam
Google Analytics registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statische gegevens te generen over hoe de bezoekers de website gebruiken. 24 uur _gid
Google Analytics registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statische gegevens te generen over hoe de bezoekers de website gebruiken. 2 jaar _ga
Google Analytics gebruikt deze cookie om verzoeksnelheid te vertragen 1 minuut gat_gtag_UA-153603296-1

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Probability B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@probability.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Probability B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Probability B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@probability.nl