Waarom geen intrinsiek risicomanagement?

Door Renze Munnik, Senior Risk Management Consultant

Marktwerking draagt ertoe bij dat organisaties doorgaans op adequate wijze hun risico’s managen, om maar niet door de markt te worden afgestraft. Zonder marktwerking moet er van buitenaf worden ingegrepen.

In de financiële sector gelden ook de principes van de vrije markt. Dus zou het risicomanagement daar ook intrinsiek op orde moeten zijn. En toch grijpt de overheid in. Wat maakt de financiële sector anders?

Wij geloven in de vrije marktwerking. De markt bepaalt wie er wel en niet slaagt en wat er wel en niet goed is. En dat leidt er ook toe dat risico’s beheerst worden. Je hebt bijvoorbeeld het risico dat je klanten niet tevreden zijn en weglopen. Je het het risico dat jouw product of dienst niet goed genoeg is en de (potentiële) klanten het niet kopen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Het zijn zaken die je al inherent meeneemt als organisatie. Het is immers het bestaansrecht van de onderneming. De markt straft je af als je de risico’s niet adequaat beheerst.

En dat zie je bijvoorbeeld ook in de telecom. Daar zet je je ervoor in dat het netwerk overeind blijft. Want verstoringen in het netwerk betekenen verstoringen in de dienstverlening en dat betekent ontevreden klanten. En dan gaan ze weg. Dan gaan ze naar degene die het wel op orde heeft. In de energiesector zie je iets vergelijkbaars. Maar naast het feit dat de dienstverlening overeind moet blijven, moet je er daar bijvoorbeeld ook voor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Dat is immers slecht voor je medewerkers en in voorkomende gevallen overigens ook voor de dienstverlening.

Het streven om het goede te doen voor je klanten zorgt ervoor dat je doorgaans de juiste risico’s beheerst. Al hebben veel ondernemers wellicht niet eens door dat ze met risicomanagement bezig zijn, het is een inherent onderdeel van de bedrijfsvoering.