Goede vragen beter dan snelle antwoorden… Denk in scenario’s 

In deze periode van fundamentele onzekerheid is het beter de juiste vragen te stellen dan verkeerde antwoorden te geven. De verdere verspreiding van het virus, de effecten van de gezondheidsmaatregelen op virusverspreiding en economie, de effectiviteit van de monetaire en fiscale maatregelen alsmede het sentiment zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar voortdurend en zullen de financiële markten de komende periode in hun greep houden.