Scenario’s: langer vooruit en verder terug

Licht aan het eind van de tunnel? De lockdown wordt stapje bij stapje losgelaten. De echte economie, de bedrijven, het onderwijs, het vertier… alles komt weer een beetje op gang. Ongewild blijf ik me steeds de vraag stellen; wat is blijvend en wat was tijdelijk? Is dit een hobbel of een kantelpunt? Als we veronderstellen dat dit het nieuwe normaal is, wat betekent het dan voor de operatie van onze klanten? Wat betekent het voor de financiële markten en innovatie en voor economische groei? Het maalt in mijn hoofd.

Ons quant team onderzoekt nu de performance van verschillende ESG-portefeuilles gedurende de coronacyclus van de afgelopen maanden. Is het de E, de S of de G die de performance en de risico’s heeft bepaald? Was een goede ESG-score risico reducerend? Gisteren een interne bespreking. Uit het onderzoek komen deels contra-intuïtieve resultaten en deels niet-consistente resultaten naar boven, vooral tussen de VS en Europa. We kunnen niet goed laten zien dat wat we denken (en misschien zouden willen), wat waar is, ook klopt: namelijk dat een ESG-tilt het risico van een portefeuille reduceert en minder schade tot gevolg heeft in een crisis. De resultaten zijn erg ambigu. Geen duidelijke effecten op rendement of risico, maar wel op ESG natuurlijk. Misschien wordt dat uiteindelijk de conclusie.