Risicomanagement intern of extern bemensen?

Door Renze Munnik, Senior Risk Management Consultant

Hoe richt je een tweedelijns risicomanagementfunctie in voor je organisatie? En hoe doe je dat als je budget beperkt is?

De perfecte invulling bestaat niet. Maar er zijn wel een aantal criteria die je in je afweging kan meenemen om tot een goed besluit te komen.

De eerste vraag is of je de functie intern of extern wilt bemensen. En daarbinnen heb je nog de keuze of dat dan één persoon moet zijn of juist meerdere. Hieronder staan de keuzes en de criteria aan de hand waarvan je de opties tegen elkaar kan afwegen. Een persoonlijke voorkeur voor het een of het ander kan de gewichten nog wel wat laten verschillen. Maar in de tabel hieronder heb ik een en ander zo objectief mogelijk naast elkaar gezet.

Keuzes en criteria bij de invulling van risicomanagement