Rens Borsje: To hedge, or not to hedge, dat is de grote vraag
 

Naast dat je je in 2024 zorgen kan maken over klimaatrisico, de Solvency II-update, inflatie, DORA, de Wtp etcetera, zijn er ook nog onderwerpen als renterisico’s en -verwachtingen en volatiliteit. Die wil ik graag eens nader bekijken voor het komende jaar.

By Rens Borsje, Senior Risk Consultant / January 2024