Onzekerheid hoef je niet op te lossen

Door Renze Munnik, Senior Risk Management Consultant

Er gaan grote bedragen om in de financiële sector. En om die grote bedragen te beschermen of te laten groeien moeten afwegingen gemaakt worden hoe met specifieke risico’s omgegaan wordt. Vandaar dat de nadruk voor risicomanagement in de financiële sector van oudsher heeft gelegen op het managen van financiële risico’s.

Maar aan de bestuurstafel is wat dat betreft een verschuiving gaande. Er komen andere typen risico’s op tafel. Zaken waar je het antwoord niet op weet. De strategische onzekerheden. En die vragen een andere aanpak.

De afgelopen jaren is de aandacht voor niet-financiële risico’s in de financiële sector toegenomen. Grotendeels ook gedreven door de vragen die de toezichthouder daarover is gaan stellen. Niet-financiële risico’s komen steeds hoger op de agenda.