Laat sleutelfuncties geen sluitpost zijn

Door Ronald Sijsenaar, Senior Risk Management Consultant

Sleutelfuncties hebben als doel countervailing power te bieden ten opzichte van de onderdelen die belast zijn met de uitvoerende werkzaamheden. Dit in het kader van beheerste en integere bedrijfsvoering. Ook is wettelijk vereist dat het risicobeheer ‘doeltreffend’ en ‘goed geïntegreerd’ in de organisatie en de besluitvormingsprocessen is. De sleutelfuncties hebben een controlerende en in voorkomende gevallen adviserende rol. In de regel zijn de functies gescheiden binnen pensioenfondsen, en ieder met zijn eigen set van werkzaamheden en verantwoordelijkheden, maar een goede afstemming is noodzakelijk.

De risicobeheersfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheerssysteem. Met de risicobeheersfunctie wordt beoogd dat een pensioenfonds een totaalbeeld heeft van de verschillende risico’s waaraan het pensioenfonds wordt blootgesteld. De actuariële functie is onder andere verantwoordelijk voor het beoordelen van de berekening van de technische voorzieningen, het beoordelen van de gedragslijn nieuwe verplichtingen en het ertoe bijdragen dat het risicobeheer doeltreffend wordt toegepast. De belangrijkste taak die hoort bij de interne auditfunctie is het periodiek evalueren van de adequaatheid en doeltreffendheid van de interne controlemechanismen, en andere procedures en maatregelen ter waarborging van de beheerste en integere bedrijfsvoering van een pensioenfonds. De interne auditfunctie beoordeelt tevens de doeltreffendheid en adequaatheid van werkgebieden van de andere sleutelfuncties.

In het kader van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zouden de sleutelfunctiehouders moeten beoordelen of de taakverdeling tussen de sleutelfunctiehouders goed op elkaar aansluit ter voorkoming van doublures, waar ze elkaar aanvullen en tegelijkertijd geen onderdelen worden gemist.