Is het NPS de oplossing voor alle pensioenproblemen?

Al voor de financiële crisis van 2008 bestond de wens het Nederlandse pensioenstelsel te hervormen. De crisis maakte vervolgens duidelijk dat de aanspraken door de pensioenfondsen niet gegarandeerd konden worden, wat de discussie over een nieuwe oplossing nog sterker deed oplaaien. Nu de overgang naar een nieuw pensioenstelsel politiek is bekrachtigd, is het de vraag of de nieuwe pensioenregeling daadwerkelijk de huidige problemen oplost. Wat is er terechtgekomen van de beoogde verbeteringen in het nieuwe stelsel?