GERD-JAN VAN WIGGEN OVER ZIJN TOETREDING ALS PARTNER BIJ PROBABILITY & PARTNERS EN BELANGRIJKE THEMA’S IN DE BANCAIRE SECTOR

Gerd-Jan is een bekende naam in de wereld van financieel risico management voor banken en leasemaatschappijen. Hij brengt ruim twintig jaar aan ervaring mee op het gebied van vraagstukken rondom Basel wetgeving. Hij heeft een groot aantal financiële instellingen geadviseerd bij de toepassing van Basel bij zowel de normale bedrijfsvoering als bij stresssituaties, portefeuille transacties en M&A. Zijn keus voor boutique consultancy Probability & Partners is gebaseerd op de ondernemersvrijheid en de combinatie van personeel met verschillende achtergronden, zo heeft Probability: “een mooie mix van mensen met een academische achtergrond, ervaring in de industrie en ervaring op het gebied van consultancy. P&P is hierdoor onderscheidend in de kwaliteit en toepasbaarheid van haar advies’’.

‘’Consultancy geeft me energie. De dynamiek en de snelheid houden je scherp’’

Zijn uitgebreide ervaring in banking en implementatie van Basel III komt uitstekend van pas binnen Probability. Zijn ambitie is ”om met Probability boven aan de lijst van bedrijven te staan waar je naartoe belt als je advies zoekt op het gebied van riskmanagement en strategie’’.

Belangrijke thema’s in de bancaire sector zijn voor Gerd-Jan het klimaat, de renteomgeving en het terugveren vanuit corona.

Gerd-Jan: ‘Het klimaat verandert en incidentele gebeurtenissen als bosbranden en overstromingen komen steeds vaker voor. De korte- en lange-termijn risico’s die hiermee gepaard gaan hebben een fundamentele impact op het financieringslandschap. Neem als voorbeeld California, waar een steeds groter gebied woestijn wordt. Hier vermindert de economische activiteit. Het accuraat inschatten van de financiële risico’s voor o.a. leningverstrekkers wordt steeds belangrijker.

Als tweede thema is Gerd-Jan geïnteresseerd in de huidige renteomgeving. Door lage en zelfs negatieve rentes is er een continue margedruk. Enerzijds gaan banken hierdoor kijken naar alternatieven waarbij je minder last hebt van die dunne rentemarge, zoals bijvoorbeeld het genereren van meer fee income. Anderzijds zorgt deze renteomgeving voor een continue kostendruk, wat leidt tot verdere automatisering en structurele bezuinigingen.

Ten slotte is het terugveren van de economie na corona een belangrijk thema voor Gerd-Jan. Hij kijkt enerzijds naar de kredietwaardigheid van bedrijven en anderzijds naar nieuwe wet- en regelgeving die zal volgen. Zo bouwt de ECB al voorzichtig het opkoopprogramma van waardepapier (Pandemic Emergency Purchase Programme) af en stappen overheden uit garantieregelingen. Dit heeft impact op de kredietwaardigheid van bedrijven en kan leiden tot verliezen. Daarnaast zal de wet- en regelgeving worden aangescherpt na de lessen die we hebben geleerd van corona, zowel op het gebied van operationele continuïteit als financiële buffers.

Pim Poppe, managing partner van P&P: ‘De komst van Gerd-Jan sluit naadloos aan bij de plannen die we met P&P hebben. We willen met het bankteam de klanten nog breder bedienen. We blijven helpen met risicobeheer, modelbouw en – validatie, maar willen ook grotere transities in die domeinen begeleiden. Denk aan klimaatrisico of balans- en businessmodel optimalisatie. Met Gerd-Jan gaan we snel grote stappen zetten bij de realisatie van die ambitie.’

Gerd-Jan van Wiggen is in september 2021 begonnen als partner, sector lead banking en service line lead credit risk bij Probability & Partners, nadat hij 20 jaar gewerkt heeft als consultant voor banken en leasemaatschappijen en als partner leiding heeft gegeven aan de Financial Risk Management praktijk van een Big 4 advieskantoor.