Hypotheekscenario’s

Langetermijnverplichtingen zijn voor verzekeraars door de jarenlange lage rente een enorm hoofdpijndossier geworden. Verzekeraars werden uitgedaagd op zoek te gaan naar de heilige beleggingsgraal.

Welke beleggingen hebben een vergelijkbaar lange termijn cashflowpatroon als de verplichtingen? Welke beleggingen veroorzaken niet gelijk een hap uit het kapitaal door aan te houden verplichte buffers? En welke beleggingen bieden bovendien een aardig rendement?

Afgaande op de samenstelling van de beleggingsportefeuille zien verzekeraars in hypotheken een goede kandidaat om de zorgen over de langetermijngaranties het hoofd te bieden. Volgens een onderzoek van De Nederlandsche Bank in 2020 is het aandeel van hypothecaire leningen in het balanstotaal toegenomen van 5,9% in 2008 naar 12,3% in 2019. Dat is meer dan een verdubbeling.