Het ene risico dichttimmeren is het andere creëren

Door Renze Munnik, Senior Risk Management Consultant

De governance voor het beheersen van risico’s blijft een uitdaging. Deels omdat het een conceptueel onderwerp is, deels omdat er verschillende eisen en meningen zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Hoe verhouden de drie lijnen van het three lines model zich tot elkaar en waar trek je de grens? En hoe richt je de tweede lijn in? Het antwoord: houd het eenvoudig en veeg het bij elkaar.

Voor de beheersing van risico’s is er – conform het three lines model – een tweede lijn gedefinieerd. Vanuit deze tweede lijn wordt de organisatie enerzijds ondersteund en anderzijds uitgedaagd en gemonitord ten aanzien van de beheersing van risico’s.

Hiervoor is de risicomanagement- of risicobeheerfunctie in het leven geroepen, die een onderdeel is van de tweede lijn. Deze overziet al het risicobeheer van de organisatie, van strategisch naar uitvoering, en zowel financiële risico’s als niet-financiële risico’s.