Hoe zorg je voor een evenwichtige transitie naar de Wtp?

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel moet op een evenwichtige manier gebeuren, zo schrijft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor. Maar hoe bepaal je als pensioenfonds wat een ‘evenwichtige’ transitie is?

Dit is een genuanceerd verhaal, omdat de route naar het nieuwe pensioenstelsel veel afslagen kent en de definitie van het begrip ‘evenwichtig’ via verschillende invalshoeken kan worden bepaald.De Handreiking Evenwichtigheid van het ministerie van SZW schrijft in ieder geval voor dat het evenwichtigheidsprincipe moet worden toegepast op alle aspecten van de transitie. Hoe kan je als pensioenfondsbestuurder het best omgaan met het concept evenwichtigheid in het hele transitietraject?