Het ene risico dichttimmeren is het andere creëren

Door Renze Munnik, Senior Risk Management Consultant

IT is voor financiële instellingen van groot belang. En zij blijft, met alle digitalisering, steeds belangrijker worden. We gebruiken IT voor steeds meer toepassingen en we vertrouwen steeds meer op de systemen die we gebruiken. Daarom is het belangrijk dat systemen betrouwbaar en stabiel zijn.

Het is nu eenmaal niet fijn als de risicotools, de performancemeting, kwantitatieve aandelenscreening, of de pre-trade compliance-modules niet functioneren. Tegelijkertijd is het, vanwege de rol die systemen tegenwoordig voor financiële instellingen spelen, ook steeds belangrijker dat ze blijven aansluiten bij de wensen van de organisatie. Ze moeten de organisatie de kans geven te blijven concurreren. Snelheid en flexibiliteit zijn gewenst. En daar wringt precies de schoen.