Diversiteit of inclusiviteit: cijfers zijn zo lekker simpel

Door Renze Munnik, Senior Risk Management Consultant

Diversiteit is tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt. Er wordt gesproken over hoeveel vrouwen er in een bestuur moeten zitten en hoeveel jongeren. Is dat het juiste gesprek? Is dat wat we nastreven? Met dit soort uitingen gaat het meer over gelijke kansen dan over de kwaliteit van bestuur. Men heeft het wel over verschillende meningen, maar wat komt daarvan terecht? Doen we het voor de kwaliteit? Of doen we het voor de publieke opinie?

Niet alle mensen zijn hetzelfde; dat weten we wel. Ieder heeft zijn eigen kracht; daar zijn al wat minder mensen van doordrongen. Als je er geen moeite voor doet kies je al gauw gelijkgestemden. En zo is het ook gegroeid dat er voornamelijk dezelfde types in besturen zitten. Maar komt dat de kwaliteit dan wel ten goede?