Het Pensioenakkoord

Deze zomer is het pensioenakkoord gesloten. Een belangrijke stap na zo veel jaren onderhandelen. Het akkoord is voor vrijwel elk pensioenfonds een dwingende opdracht een materiële verandering te bewerkstelligen. Veel zal nog moeten worden ingevuld door de wetgever, toch kan een aantal contouren van een implementatieplan nu al worden geschetst en kan voorspeld worden wat naar verwachting op de bestuurstafel zal komen. Dat doen we in dit paper.

Heeft u vragen over dit paper, of wilt u een vrijblijvend van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze mensen.

De belangrijkste boodschappen

  1. Hoewel de contouren van het pensioenakkoord helder zijn, moeten veel belangrijke elementen door de sociale partners en de besturen van de pensioenfondsen worden uitgewerkt.
  2. De implementatie van het pensioenakkoord zal aandacht, wijsheid en doorzettingsvermogen vereisen.
  3. Een groot deel van de aandacht van een pensioenfondsbestuur zal de komende jaren uitgaan naar de implementatie van het nieuwe akkoord. Er dient daarom voldoende bestuurlijke ervaring te zijn met het beheersen van grote veranderingstrajecten. Mogelijk dient de bestuurssamenstelling te worden aangepast.
  4. De sociale partners moeten de regeling per fonds verder invullen waarbij een evenwichtige afweging van belangen van deelnemers dient plaats te vinden.
  5. Het verdient de voorkeur vanuit de eindsituatie terug te redeneren naar de stappen die er gezet dienen te worden.
  6. Een beoordeling of de huidige pensioenadministratie aangepast kan worden om de rechten in het nieuwe pensioenstelsel te administreren dient tijdig plaats te vinden.
  7. Er dient een duidelijk communicatieplan te worden opgesteld met als doel de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden te informeren over de gevolgen en de stappen die dienen te worden genomen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit paper, of wilt u een vrijblijvend van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze mensen.

Pim Poppe

Pim Poppe

06 - 19 88 34 71
pim.poppe
@probability.nl

Muhittin Elvan

Muhittin Elvan

06 - 53 28 33 13
muhittin.elvan
@probability.nl

Corné Reniers

Corné Reniers

06 - 46 31 16 26
corne.reniers
@probability.nl