1 mei deadline voor inrichting sleutelfuncties: Heeft u nog vragen of twijfels?

Heeft u nog vragen over de inrichting van de sleutelfuncties?

Vindt u het onduidelijk wat nu de status is van de richtlijnen van DNB en wat dat voor u betekent?

Moet u uw inrichting nog vaststellen, of heeft u (noodgedwongen) een inrichting gekozen waar u liever niet mee doorgaat?

We gaan graag met u in gesprek voor toelichting en te kijken naar oplossingen.

Veel onduidelijkheid

We merken dat er nog veel onduidelijkheid heerst over het inrichten van de sleutelfuncties die vanuit IORP II worden voorgeschreven. Deels zijn de vragen hierbij gebaseerd op de wetgeving. Maar vooral komen de vragen voort uit de richtlijnen die DNB heeft gecommuniceerd.

Op dat vlak heeft de afgelopen tijd veel plaatsgevonden. Onder andere is de Pensioenfederatie in gesprek geweest met DNB over dit dossier. Dit heeft onder andere geleid tot de nodige nieuwe inzichten voor pensioenfondsen. Beperkingen waarvan pensioenfondsen eerst dachten dat zij zich daaraan moesten houden – of van hun toezichthouder te horen hebben gekregen dat zij zich daaraan moeten houden – blijken niet te gelden. Maar wat betekent dat voor uw fonds?

Zo heeft u wellicht vragen over:

  • Wat is er wel en niet toegestaan? Moet een sleutelfunctiehouder een bestuurder zijn? Mag het een niet-uitvoerend bestuurslid zijn? Moet de sleutelfunctiehouder onafhankelijk zijn van de vervuller(s)?
  • We hebben al een inrichting maar ben daar eigenlijk niet blij mee? Kan ik nog van gedachten wisselen?
  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij uitbesteding? Wat mag ik wel uitbesteden en wat niet? Hoe zit het als ik de hele sleutelfunctie wil uitbesteden? Wie is er verantwoordelijk voor de uitbestede sleutelfunctie?

Dit zijn enkele veel voorkomende vragen die wij horen. Maar wellicht heeft u nog andere specifieke vragen voor uw situatie.

Vrijblijvend (video) gesprek

Wij waren van plan op korte termijn een seminar hiervoor te organiseren.

Daarin wilden wij toelichten wat de stand van zaken is qua wetgeving en richtlijnen van DNB. Daarnaast wilden we in gesprek met welke vragen er precies bij de pensioenfondsen spelen en kijken of we daar antwoord op kunnen geven.

Gezien de ontwikkelingen in het kader van het Corona-virus en de maatregelen die daaromtrent worden genomen, zien we ervan af om het seminar te organiseren. Het is nu niet het moment om met veel mensen bij elkaar te gaan zitten.

Maar over een paar maanden – als het seminar wellicht wel weer plaats zou kunnen vinden – is het te laat voor dit onderwerp. Dan heeft u de inrichting al in moeten dienen en heeft u mogelijk de sleutelfunctiehouders al voorgedragen.

Wij bieden u daarom aan om hierover vrijblijvend in gesprek te gaan.

Dat kan met de huidige maatregelen in het kader van corona niet bij u op kantoor, maar wel via video conferencing. Als u hier interesse voor heeft kunt u contact met ons opnemen.