Cybersecurity tijdens en na de coronacrisis

Er was al een trend gaande naar steeds verdere digitalisering en nieuwe manieren van werken. Gedwongen door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus zijn deze ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Op zich waarschijnlijk een positief effect. Er worden snel stappen genomen. Helaas zien we wel dat de stappen in de crisissituatie overhaast genomen worden en er niet altijd de tijd is of wordt genomen om stil te staan bij wat de risico’s zijn van de nieuwe situatie en de nieuwe manier van werken. En welke risico’s de nieuwe hulpmiddelen en mogelijkheden met zich meebrengen. De nieuwe situatie versterkt reeds bestaande IT-/cyberrisico’s. In deze snapshot zetten we de ontwikkelingen, onveilige situaties en risico’s op een rij.

Belangrijke take aways

  • Versterkte risico’s omvatten datalekken, ‘gegijzelde’ informatie/systemen, onjuiste pensioenaanspraken en -betalingen en verlies van pensioenvermogen.
  • U bent en blijft als bestuurder verantwoordelijk voor het fonds en de keten van uitbesteding. Het is niet zomaar een gegeven dat bijvoorbeeld een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of cyberverzekering eventuele claims dekt.
  • Zorg voor heldere afspraken, werkwijzen en besluitvorming. Bestaande beleidsregels gelden hierbij als uitgangspunt.
  • Neem geen overhaaste beslissing, maar bewaar de rust.

Wilt u meer informatie omtrent IT-/cyberrisk?

Mocht u behoefte hebben aan een korte gedachtewisseling, dan kunt u contact opnemen met onze consultants. Zie de pdf voor de contactgegevens of gebruik een van de volgende knoppen.