Corona risicobeheersing: bestuurlijk, operationeel en financieel

Helaas ziet het er naar uit dat de coronacrisis langer duurt en blijft duren. De impact op de maatschappij zal groot zijn. We zitten nu midden in de crisis en risicobeheersing is daarbij van groot belang. Zowel bestuurlijke, operationele als financiële aspecten vragen hierbij om aandacht. Dit geldt zowel voor pensioenfondsen als voor verzekeraars. Bij onze klanten zien we die ontwikkelingen ook en we hebben hen daarin geadviseerd. De vragen en aandachtspunten die daarbij naar voren komen delen we graag met u. We hebben deze op een rij gezet in deze Probability snapshot.

Belangrijkste take aways

  • Bewaar de rust
  • Borg de besluitvorming en bijbehorende governance
  • Let extra op IT-continuïteit en beveiligingsrisico
  • Zorg voor korte lijnen
  • Houd rekening met extra uitval van medewerkers in gehele keten
  • Wees bedachtzaam met bijsturen van de balans

Wilt u meer informatie omtrent Corona risicobeheersing?

Mocht u behoefte hebben aan een korte gedachtewisseling dan kunt u contact opnemen met onze consultants. Zie de pdf voor de contactgegevens,