Het pensioenakkoord is voor vrijwel elk pensioenfonds een dwingende opdracht een materiële verandering te bewerkstelligen. Veel zal nog moeten worden ingevuld door de wetgever, toch kan een aantal contouren van een implementatieplan nu al worden geschetst en kan voorspeld worden wat naar verwachting op de bestuurstafel zal komen. Dat doen we in dit paper.

This white paper addresses the topical issue of inflation risk in the pension sector and outlines how inflation risk should be incorporated into the current risk models.

This white paper addresses the consequences of IORP II. There are no consequences for pillar 1 and for pillar 3 it is limited. The consequences for pillar 2 can be subdivided into three themes: governance and key functions, reward policy, and self-risk assessment.