In this online interactive course, we will address issues that a quant will encounter when applying machine learning models to typical problems in the finance sector.

De kwaliteit van de beheersing van IT en informatiebeveiliging is van groot belang voor pensioenfondsen en zal ook alleen maar blijven toenemen. DNB heeft dat ook al jaren in het vizier en zet daar steeds meer op in bij de toezichtagenda.

Gedwongen door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus, is verdere digitalisering en nieuwe manieren van werken in een stroomversnelling gekomen.

Heeft u nog vragen over de inrichting van de sleutelfuncties?
Vindt u het onduidelijk wat nu de status is van de richtlijnen van DNB en wat dat voor u betekent?

Corona risicobeheersing: bestuurlijk, operationeel en financieel

Dr Svetlana Borovkova gave a Refinitiv webinar on “Measuring SDG impact of your portfolio”.

Op dinsdag 1 oktober zal Pim Poppe een seminar geven.

Deep and reinforcement learning with sentiment for stock market trading.

Pim Poppe geeft een interview in de Financial Investigator jaargang 10 – 6-2018