De transitie naar de Wtp is een complexe route met veel keuzemogelijkheden, maar hoe bepaal je als pensioenfonds of het evenwichtig is?

Toen jaren geleden de roep om een nieuw pensioenstelsel begon, had men daar een specifiek doel bij. En in de loop van de jaren dat de discussie omtrent het stelsel liep is dat doel nog wat veranderd. En nu we een nieuw stelsel hebben: adresseert dit nieuwe stelsel nu de doelstellingen die men voor ogen had? Dit is de vraag waar de column van Maurits van den Oever en Ronald Sijsenaar over gaat.

De opzet van de Wtp project governance. Een column van Ronald Sijsenaar.

Acties om tijdig aan DORA te voldoen als pensioenfonds. Column van Edward Roozenburg.

Toen jaren geleden de roep om een nieuw pensioenstelsel begon, had men daar een specifiek doel bij. En in de loop van de jaren dat de discussie omtrent het stelsel liep is dat doel nog wat veranderd. En nu we een nieuw stelsel hebben: adresseert dit nieuwe stelsel nu de doelstellingen die men voor ogen had? Dit is de vraag waar de column van Maurits van den Oever en Ronald Sijsenaar over gaat.

Financiële en niet-financiële risico’s voor pensioenfondsen nemen toe als gevolg van de afnemende biodiversiteit, het veranderende klimaat en de huidige sociale verhoudingen. Het is ook geen nieuws meer dat de regulering van ESG-risico’s steeds meer vorm krijgt en de verwachtingen van de maatschappij rondom maatschappelijk verantwoord beleggen steeds groter en specifieker worden.

Financiële en niet-financiële risico’s voor pensioenfondsen nemen toe als gevolg van de afnemende biodiversiteit, het veranderende klimaat en de huidige sociale verhoudingen. Het is ook geen nieuws meer dat de regulering van ESG-risico’s steeds meer vorm krijgt en de verwachtingen van de maatschappij rondom maatschappelijk verantwoord beleggen steeds groter en specifieker worden.

Climate risk is not all doom and gloom: while climate change poses significant financial risks, it also opens up lucrative investment opportunities. Read Dr Svetlana Borovkova’s newest column in Financial Investigator where she discusses which types of companies can benefit from climate change and climate-related regulations.

Afstemming sleutelfuncties bij de transitie naar WTP. Column van Ronald Sijsenaar.

6 things to arrange for pension funds in order to manage their (outsourced) IT, a column by Edward Roozenburg.