Criteria for deciding to staff risk management internally or externally, and one or more persons. Renze Munnik’s column provides an overview of pros and cons for each option.

Risk management and regulations are closely intertwined. Sometimes risk management improves with regulations. Sometimes regulations are just a burden. And sometimes regulations even hurt proper risk management. Right now, we need more common sense and less detailed rules.

Om risico’s te kunnen beheersen, moet je het eerst eens worden over wat je precies onder risico’s verstaat. En vervolgens moeten de risico’s worden ingeschat. Hoe groot is het risico eigenlijk? Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? En hoe groot is de ellende als het zich daadwerkelijk voordoet? Renze Munnik schrijft hierover in zijn column bij Financial Investigator.

What are the trends and developments that are relevant in risk management this year? What will keep CRO’s awake at night in 2023? Svetlana Borovkova writes about this in her latest column in Financial Investigator:

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel onderwerp. De focus ligt op het zichtbaar maken en beheersen. Maar leggen we de focus daarbij wel goed? Moeten we niet juist meer aandacht geven aan welk gedrag we wel wensen? Renze Munnik schrijft hierover in zijn column bij Financial Investigator.

Svetlana Borovkova’s column in the Financial Investigator is about the ML application of pricing and hedging financial derivatives and reinforcement learning.

Renze Munnik’s column in the Financial Investigator is about the rise of cyber risk and the urgency to take precautionary measures.

In the Financial Investigator, Koen van Ederen’s column about equity in times of increasing interest, the ECB’s instrument. Our study on the Empirical Duration tells us what the sensitivity of equity is to interest rate fluctuations.

Renze Munnik’s column in the Financial Investigator is about rewarding desired behaviour in the financial sector and the counterproductivity of incentives.

Svetlana Borovkova’s column about machine learning applications in finance, including banks, derivatives, market risk and quant investing.