Hoe ziet je renterisico eruit in 2024? Welke schokken kunnen er voorkomen en hoe kan je daar als financiële instelling mee om gaan? Een column door Rens Borsje.

Financiële en niet-financiële risico’s voor pensioenfondsen nemen toe als gevolg van de afnemende biodiversiteit, het veranderende klimaat en de huidige sociale verhoudingen. Het is ook geen nieuws meer dat de regulering van ESG-risico’s steeds meer vorm krijgt en de verwachtingen van de maatschappij rondom maatschappelijk verantwoord beleggen steeds groter en specifieker worden.

Climate risk is not all doom and gloom: while climate change poses significant financial risks, it also opens up lucrative investment opportunities. Read Dr Svetlana Borovkova’s newest column in Financial Investigator where she discusses which types of companies can benefit from climate change and climate-related regulations.

What’s the role of the risk manager? Criteria for setting up risk management within the organization by Renze Munnik.

Our rapidly changing world requires asset managers to keep pace with significant technological developments. Should institutional investors embrace tech, crypto, and digital assets? Svetlana Borovkova shares her insights on this topic in her latest column at Financial Investigator.

Met oog op de komst van DORA heeft DNB een nieuwe Good Practice Informatiebeveiliging uitgebracht. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en waar kan je op letten?

Svetlana Borovkova’s column in the Financial Investigator is about the relationships between news sentiment & corporate bond yields, and ESG scores & corporate bond yields.

Svetlana Borovkova’s column in the Financial Investigator is about climate risk assessment for NGFS and portfolio climate risk.

Pim Poppe’s column in the Financial Investigator is about ESG implementation considerations, the Probability ESG framework, and key questions to consider.

Renze Munnik’s column in the Financial Investigator is about intrinsic risk management, the free market, and government interventions in the financial sector.