Criteria for deciding to staff risk management internally or externally, and one or more persons. Renze Munnik’s column provides an overview of pros and cons for each option.

Risk management and regulations are closely intertwined. Sometimes risk management improves with regulations. Sometimes regulations are just a burden. And sometimes regulations even hurt proper risk management. Right now, we need more common sense and less detailed rules.

Om risico’s te kunnen beheersen, moet je het eerst eens worden over wat je precies onder risico’s verstaat. En vervolgens moeten de risico’s worden ingeschat. Hoe groot is het risico eigenlijk? Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? En hoe groot is de ellende als het zich daadwerkelijk voordoet? Renze Munnik schrijft hierover in zijn column bij Financial Investigator.

What are the trends and developments that are relevant in risk management this year? What will keep CRO’s awake at night in 2023? Svetlana Borovkova writes about this in her latest column in Financial Investigator:

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel onderwerp. De focus ligt op het zichtbaar maken en beheersen. Maar leggen we de focus daarbij wel goed? Moeten we niet juist meer aandacht geven aan welk gedrag we wel wensen? Renze Munnik schrijft hierover in zijn column bij Financial Investigator.

Het nieuwe pensioenstelsel zit eraan te komen. Maar er is vanuit verschillende hoeken nog de nodige discussie en kritiek. Is er een goede risico-opinie gemaakt over het nieuwe stelsel? En wat zou er in zo’n opinie terug moeten komen? Pim Poppe gaat hierop in in zijn column bij Financial Investigator.

In this column for the Financial Investigator, Renze Munnik describes that a good reputation as a colleague and risk manager is an essential co-cause of effectiveness.

Svetlana Borovkova’s column in the Financial Investigator is about the relationships between news sentiment & corporate bond yields, and ESG scores & corporate bond yields.

Gerd-Jan van Wiggen’s column in the Financial Investigator is about The EU Taxonomy Regulation and highlights banks’ exposure, trading books, and green missions.

Amba Zeggen’s column in the Financial Investigator is about incorporating climate risk in the ORSA process, EIOPA’s application guidance & time horizons.