Financiële en niet-financiële risico’s voor pensioenfondsen nemen toe als gevolg van de afnemende biodiversiteit, het veranderende klimaat en de huidige sociale verhoudingen. Het is ook geen nieuws meer dat de regulering van ESG-risico’s steeds meer vorm krijgt en de verwachtingen van de maatschappij rondom maatschappelijk verantwoord beleggen steeds groter en specifieker worden.

Financiële en niet-financiële risico’s voor pensioenfondsen nemen toe als gevolg van de afnemende biodiversiteit, het veranderende klimaat en de huidige sociale verhoudingen. Het is ook geen nieuws meer dat de regulering van ESG-risico’s steeds meer vorm krijgt en de verwachtingen van de maatschappij rondom maatschappelijk verantwoord beleggen steeds groter en specifieker worden.

Climate risk is not all doom and gloom: while climate change poses significant financial risks, it also opens up lucrative investment opportunities. Read Dr Svetlana Borovkova’s newest column in Financial Investigator where she discusses which types of companies can benefit from climate change and climate-related regulations.

Afstemming sleutelfuncties bij de transitie naar WTP. Column van Ronald Sijsenaar.

Het risico van datalekken in de financiële sector. Column van Edward Roozenburg.

Humanity’s response to unpredictable climate change. A column by Pim Poppe.

Risicobeheer bij de transitie naar WTP en de rol van de sleutelfunctie daarbij.

Ethics, integrity, internal control and goverance of AI and ML in applications for the insurance sector, a column by Amba Zeggen.

6 things to arrange for pension funds in order to manage their (outsourced) IT, a column by Edward Roozenburg.