Entries by PP-Vera

,

Pim Poppe: The risks of regulations and supervision

Risk management and regulations are closely intertwined. Sometimes risk management improves with regulations. Sometimes regulations are just a burden. And sometimes regulations even hurt proper risk management. Right now, we need more common sense and less detailed rules.

,

Renze Munnik: Welke waarden zijn echt wat waard?

Om risico’s te kunnen beheersen, moet je het eerst eens worden over wat je precies onder risico’s verstaat. En vervolgens moeten de risico’s worden ingeschat. Hoe groot is het risico eigenlijk? Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? En hoe groot is de ellende als het zich daadwerkelijk voordoet? Renze Munnik schrijft hierover in zijn column bij Financial Investigator.

,

Renze Munnik: Beheersen van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel onderwerp. De focus ligt op het zichtbaar maken en beheersen. Maar leggen we de focus daarbij wel goed? Moeten we niet juist meer aandacht geven aan welk gedrag we wel wensen? Renze Munnik schrijft hierover in zijn column bij Financial Investigator.

,

Pim Poppe: Een risico-opinie op het NPS

Het nieuwe pensioenstelsel zit eraan te komen. Maar er is vanuit verschillende hoeken nog de nodige discussie en kritiek. Is er een goede risico-opinie gemaakt over het nieuwe stelsel? En wat zou er in zo’n opinie terug moeten komen? Pim Poppe gaat hierop in in zijn column bij Financial Investigator.